“સ્વરાજ કુચ” દ્વારા ૧૦,૦૦૦...

Click Here to Download Press Note  ...

February 14,2014 07:34 PM

Click Here to Download Press Note  ...

Gujarat State Communication workshop...

Click Here to Download Press Note  ...

October 25,2013 07:12 PM

Click Here to Download Press Note  ...

સ્વ. પેથલજીભાઈ ચાવડાના નિધન...

Click Here to Download Press Note...

October 25,2013 07:02 PM

Click Here to Download Press Note...

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

banner-12point

Vision for “Safe Gujarat”, full salary for police personnel, immediate appointment of Lokayukta...

November 1,2012 05:38 PM

Vision for “Safe Gujarat”, full salary for police personnel, immediate appointment of Lokayukta...

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

banner-11point

11th point of Gujarat Praja Vikas Darshan - 2012 focuses on welfare of the members...

October 23,2012 04:19 PM

11th point of Gujarat Praja Vikas Darshan - 2012 focuses on welfare of the members of organized and unorganized sector in Gujarat...

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

banner-10point

Leaders of Gujarat Congress declared the 10th Point of Gujarat Praja Vikas Darshan - 2012...

October 20,2012 04:21 PM

Leaders of Gujarat Congress declared the 10th Point of Gujarat Praja Vikas Darshan - 2012 in a joint press conference at GPCC, Rajiv Gandhi Bhavan, Ahmedabad....

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

banner-9point

Gujarat Congress today declared 9th of its 12 point poll agenda, and promised to set...

October 20,2012 03:56 PM

Gujarat Congress today declared 9th of its 12 point poll agenda, and promised to set up a minority affair ministry with cabinet rank minister in Gujarat if elected to power....

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

banner-8point

Congress will provide Quality power supply to farmers of Gujarat for 16 hours daily and...

October 13,2012 05:49 PM

Congress will provide Quality power supply to farmers of Gujarat for 16 hours daily and priority in power supply during daytime....

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

banner-7point

Congress will provide One lakh posts in government service to be filled in....

October 13,2012 05:45 PM

Congress will provide One lakh posts in government service to be filled in....

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

6

Congress declared that if voted to power in Gujarat, they will provide laptops to students...

October 13,2012 05:42 PM

Congress declared that if voted to power in Gujarat, they will provide laptops to students after Std 12th...

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

5

If Congress party is voted to power, it will constitute Gujarat Medical Service Corporation (GMSC)...

October 10,2012 12:37 PM

If Congress party is voted to power, it will constitute Gujarat Medical Service Corporation (GMSC) as an autonomous body and will ensure availability of life saving drugs at free of...

PRAJA VIKAS DARSHAN 2012,...

4

If voted to power, Congress will give free 100 yard plots to people residing in...

October 10,2012 11:48 AM

If voted to power, Congress will give free 100 yard plots to people residing in rural areas of Gujarat along with monetary support for building homes....

View All >>
 • Latest Video

  To expose the corrupt government, Gujarat Congress will be holding huge public meetings in 5 municipal corporations

 • View All Videos >>

  BLOG

  I am a fighter,...March 31st,2015 by admin

  Dear friends, I resumed charge of the office as President of Gujarat Pradesh Congress Committee on 1st March, 2011. Accepting my responsibility for defeat in 2012 Legislative Assembly, I tendered my.........

  “સદાચાર યાત્રા” ના સમાપન...January 22nd,2014 by ceditor

  Click Here to Download Press Note  .........

  Patrak...September 20th,2013 by ceditor

  Click Here to Download Press Note  .........

  Press conference on the...September 20th,2013 by ceditor

  Click Here to Download Press Note.........

  “SADBHAVNA” OR “SAD” “BHAVNA”?...September 20th,2013 by admin

  બે વર્ષ પૂર્વ સદભાવના ઉપવાસ આટલા બધા ઉડાઉ અને ભપકેદાર રીતે યોજાયા ત્યારે પણ આ “ભાવના”થી હું આશ્ચર્યચકિત હતો..........